Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

På reningsverket (3:56)

I Uddevalla har det aldrig varit aktuellt att tillåta avfallskvarnar. Fettmängden som proppar igenom avloppsrören är redan stor och med matavfallet skulle det bli ännu mer. Mer mat till råttorna är en annan risk. (Published: Sept. 21, 2017)